تنظیمات


پرشترمرغ

دسته


بهترین محصول شترمرغ،پرآن است.کیفیت پرهای شترمرغ کاملا منحصر به فرد است. حتی پیشرفته ترین فن آوری قادر به تقلید زیبایی،لطافت و مواجی طبیعی پر شترمرغ نیست. همچنین هیچ ابزاری به واسطه خاصیت تولید الکتریسیته ساکن مانند پر شترمرغ، کارایی لازم برای نظافت را ندارد. از پرهای با کیفیت عالی در ساخت لوازم تزیینی،کلاه و لباس استفاده می شود. سایر انواع پرها برای تمیز کردن ماشین آلات و تجهیزات ظریف و گردگیری مورد استفاده قرار می گیرند. پر شترمرغ را هر هشت ماه یک بار باید چید، که البته بعد از ۴ تا ۵ سال کیفیت پرهای چیده شده تقلیل می یابد و از هر شترمرغ نر بالغ تقریباً ۲۴ شاهپر اولیه به دست می آید. وزن کل پرهای یک شتر مرغ ۱۰ تا ۱۴ ماهه، حدود ۴۵ گرم و اندازه آنها بین ۱۰ تا ۱۵۰ سانتی متر است .

–  پر شتر مرغ عاری از الکتریسته ساکن است لذا در کارخانه های دارای سیستمهای الکترونیکی و کامپیوتری که الکتریسته ساکن مشکل اصلی آنهاست بسیار مفید است.

–  پر شتر مرغ جهت تمیز کردن تجهیزات ظریف مثل دوربین، میکرسکوب، کامپیوتر، لوازم تزئینی، گردگیری وسایل منزل و رخت و لباس استفاده می شود.

–  از شاهپرهای شتر مرغ برای تزیین عَلَم در مراسم مذهبی استفاده می شود.

درجه بندی پر شترمرغ اساساً به صورت زیر می باشد:

پرسفید: این پرها ۲۴عدد می باشد که از بال شترمرغ نر که در یک ردیف در هر بال قراردارند.

پرسیاه : پرهای بال نر که همان پرهای کوچک وضعیف پایین شاهپر بال و دم  می باشد.

پرکمیاب: پرهای بال ماده که براساس تیره و روشن بودن درجه بندی می شود و پرهای سفید مرغوبتر از پرهای دیگر است.

پرخرمایی: پرهای کوچک زیرشاهپر بال و دم شترمرغ ماده.

پرابریشمی: یک ردیف از پرهای زیر بال وسینه شترمرغ که اگر متعلق به شترمرغ نر باشد آن را ابریشمی سیاه و اگر متعلق به ماده باشد آن را ابریشمی خرمایی می نامند.

پربدنی: پرهای بدن شترمرغ که درنر پربدنی سیاه و درماده پربدنی خرمایی و در جوجه ها پر بدنی جوجه ای می باشد.

پر دم : پردم که در شترمرغ نر سفید یا سفید قهوه ای ودر شترمرغ ماده از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره متغیر است.

ارزش پر قالباً به طول آن است . پرخوب بابد حداقل هفتاد سانتی متر بلندی داشته باشد ، این درصورتی است که پر بدنی یا ابریشمی حداقل سی وسه سانتی متر است.


نظرات کاربران (بدون دیدگاه)